Pensiontheker

Onafhankelijk advies

Pension Corporate

U bent CEO, CFO of HR verantwoordelijke? Uw compensation & benefit beleid behoort niet tot uw core-business en u neemt de terechte beslissing om dit bedrijfsproces out te sourcen. Wij adviseren omtrent uw collectieve pensioenplannen en collectieve risicodekkingen (overlijden, gewaarborgd inkomen en hospitalisatie). Ook hier werken we aan de hand van het ABC-concept.

ABC-concept

Audit

De eerste stap houdt een volledige controle in van de bestaande collectieve contracten binnen uw onderneming. Wij leveren daarbij een full audit af met een volledig overzicht van uw dossier. We wijzen daarbij op de tekortkomingen en de positieve elementen binnen de collectieve plannen. Uiteraard geven wij ons onafhankelijk standpunt en formuleren wij een gefundeerd advies. Bijkomend doen we een controle aansluitingen versus uw huidig personeelsbestand.

Begeleiding

Hier focussen wij op de ‘ontzorging’ van uw HR-dienst. Wij bieden een zeer brede en unieke dienstverlening met een diepgaande opvolging en communicatie omtrent uw pensioenplan. Meer nog de medewerkers kunnen rechtstreeks met hun problemen bij ons terecht.

Communicatie

Wij geven opleidingstrajecten, informatievergaderingen en indien nodig zijn we ook aanwezig op officiële vergaderingen zoals de ondernemingsraad.

Nieuwsbrief