Pensiontheker

Onafhankelijk advies

Welke informatie vind ik terug op MyPension?

In het verleden was het vaak niet eenvoudig om een goed overzicht te behouden over uw aanvullend pensioen. De komst van MyPension brengt daar verandering in. MyPension is niet nieuw. Het online portaal bestaat sinds 2015. Op dat moment was het echter enkel mogelijk om uw wettelijk pensioen te raadplegen. Eind vorig jaar kwam hier verandering in door middel van de databank tweede pijler (DB2P).

Belgische verzekeraars werden verplicht om hun gegevens van uw pensioencontracten door te geven aan SIGeDIS, een instantie die de sociale gegevens betreffende de loopbanen in België beheert. De informatie die zij ontvangen wordt online raadpleegbaar gemaakt via MyPension.

Hoe logt u aan?

U kan aanloggen door middel van uw elektronische id-kaart of token. De werking hiervan is vergelijkbaar met deze van Tax-on-web.

Wat kan u raadplegen of doen op MyPension.be?

Bekijk alle gegevens i.v.m. uw wettelijk pensioen

Bij de lancering van MyPension was het enkel mogelijk om gegevens over uw eerste pijler te raadplegen. U kreeg bijvoorbeeld een overzicht van uw afgelegde loopbaan, de sociale bijdragen die u betaald heeft en welke jaren in aanmerking kwamen om aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen te voldoen.

Binnenkort wordt dit verder uitgebreid en zal u de impact op uw pensioen van een gemengde loopbaan (zelfstandige, werknemer, ambtenaar) meteen kunnen ‘testen’. Op die manier kan u de voor- en de nadelen van een carrièreswitch op uw pensioen goed afwegen.

Bekijk uw tweede pijler

Sinds dit jaar kan u ook de reserves die u in het verleden heeft opgebouwd als zelfstandige of werknemer via de tweede pijler raadplegen. Welke gegevens kan u allemaal terugvinden?

  • Reserve bij leven: Het huidig gespaarde kapitaal door u of uw werkgever. Dit is uiteraard een momentopname. Het huidig kapitaal kan nog aanzienlijk verschillen van hetgeen u zal ontvangen op einddatum. De kapitalen worden ook omgezet naar maandelijke rente zodanig dat u een beter beeld heeft van de effectieve meerwaarde van dit kapitaal op maandelijkse basis.
  • Verworven prestatie vs. verwachte prestatie:  MyPension geeft voor alle contracten de verworven prestatie weer en voor sommige contracten ook de verwachte prestatie. Wat is het verschil? De verworven prestatie is de huidige reserve van het contract opgerent naar de eindleeftijd, beter gekend als het reductiekapitaal. De verwachte prestatie is het eindkapitaal waarbij men rekening houdt met de verdere premiebetaling en de huidige intrestvoet van het contract. Waarom kan ik bij sommige contracten geen verwachte prestatie raadplegen? Alle gegevens op MyPension zijn afhankelijk van de informatie die SIGeDIS verkrijgt van de pensioeninstellingen. Als de verwachte prestatie niet vermeld is, heeft de pensioeninstelling deze informatie waarschijnlijk niet doorgegeven.  
  • De kapitalen bij overlijden: Indien u verzekerd bent bij overlijden, kan u ook raadplegen hoeveel uw begunstigden zullen ontvangen bij uw overlijden.
  • Overzicht van de pensioenreserves: Het kan zijn dat u bij meerdere werkgevers in dienst geweest bent of als zelfstandige verschillende polissen tweede pijler heeft afgesloten. Het was voordien niet eenvoudig om een goed overzicht over deze polissen te bewaren. MyPension zorgt hier voor verandering. U krijgt een overzicht van alle reserves en de pensioeninstelling waar deze gevestigd zijn. Bij een gemengde loopbaan (werknemer en zelfstandige) krijgt u een handig overzicht van het totale pensioenkapitaal dat u reeds heeft opgebouwd.
  • Soort contract: Er bestaan heel wat tweedepijlerproducten op de markt. Als u meer duidelijkheid wenst over uw contract, voornamelijk van toepassing bij uw groepsverzekering, dan kan u voortaan uw pensioenregelement bekijken op MyPension.

De vele voordelen van MyPension zijn zonder meer duidelijk. Volgens Minister van Pensioenen, dhr. Bacquelaine, zal MyPension helpen bij de sensibilisering van Belgen inzake de pensioenproblematiek. U krijgt een duidelijk overzicht van uw wettelijk pensioen en hetgeen u reeds gespaard heeft. Zo kan u meteen afleiden of dit voldoende is om uw huidge levensstandaard te bewaren.

Daarnaast vermindert MyPension ook de administratieve last. U kan uw pensioenfiches gemakkelijk online raadplegen en downloaden en hoeft ze dus in principe niet meer te verzamelen en bij te houden. Ook de administratie voor de uitbetaling is vereenvoudigd. Voortaan contacteert SIGeDIS de pensioeninstelling van zodra u op pensioen gaat. Zij geven op dat moment aan dat er kapitalen moeten worden uitgekeerd. U hoeft dit dus zelf niet meer te doen. Deze manier van werken sluit aan bij de nieuwe wetgeving die zegt dat de uitkering van het pensioenkapitaal steeds gekoppeld moet zijn aan de effectieve pensioneringsdatum.

Zou u hierover graag meer informatie ontvangen? Aarzel niet om ons te contacteren via retail@pensiontheker.be. Onze expert komt graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek en/of inlogsessie op MyPension.