Pensiontheker

Onafhankelijk advies

Vastgoedfinanciering via uw polis IPT of VAPZ? Het kan!

VastgoedfinancieringWanneer men spreekt over een aanvullend pensioenplan zoals een IPT of VAPZ denkt u in eerste instantie aan de mogelijkheid om fiscaal voordelig een aanvullend pensioen op te bouwen. Waar u waarschijnlijk niet meteen aan denkt is de mogelijkheid om uw vastgoed te financieren via uw polis VAPZ of IPT. Het kan zelfs op twee mogelijk manieren: een voorschotopname of een inpandgave van uw levensverzekering. Wat u zich concreet moet voorstellen bij deze mogelijkheden ontdekt u in dit blogbericht.

 

Voorschotopname

Zoals het woord zelf zegt, neemt u een voorschot op de huidige reserve van uw contract. U kan tot 65% van uw opbouwde reserves opnemen. Deze voorschotopname is enkel mogelijk indien u als verzekerde de vruchtgebruiker of volle eigenaar bent van het onroerend goed.

Onroerend goed mag u in dit geval ruim interpreteren. Uiteraard verstaan we hieronder de aankoop of verbouwing van een woning gelegen in het binnen- en buitenland (EEG = EU + Lichtenstein, Noorwegen en Ijsland) en de terugbetaling van een lening. Mààr het mag ook gebruikt worden voor de aanleg van een zwembad, een nieuwe keuken, vernieuwing van het dak, nieuwe ramen,… etc.

We onderscheiden drie types van voorschotten:

  • Intrestbetalend voorschot

Hierbij vraagt de verzekeraar intrest op het voorschot dat hij aan u toekent. De intrestvoet van uw voorschot bedraagt dan de hoogste gewaarborgde rentevoet van uw contract verhoogd met een bepaalde marge (in de praktijk is dit vaak 1%).

Deze intrestvoet moet betaald worden met netto-gelden die u privé verworven heeft.

  • Intrestkapitaliserend voorschot

Bij een intrestkapitaliserend voorschot zal u ook intrest betalen op uw voorschot, maar dit wordt pas verrekend op de einddatum van uw contract. U zal dus op einddatum uw opgebouwde reserves ontvangen, verminderd met het opgenomen voorschot en de gekapitaliseerde intresten. Ook hier is de intrestvoet gelijk aan de hoogste gewaarborgde rentevoet van uw contract verhoogd met een bepaalde marge.

  • Intrestloos voorschot

Bij een intrestloos voorschot zal de verzekeraar de reserve die aanleiding geeft tot het voorschot ‘isoleren’. Dit wil zeggen dat men op dit gedeelte van de reserve geen rentes meer zal toekennen. De verzekeraar zal daarnaast geen intrest aan u vragen, maar zal zich over het algemeen wel de mogelijkheid voorbehouden om een vergoeding te innen onder het mom van een voorschotkost (doorgaans 1%).

Belangrijk: U kan steeds uw voorschot terugbetalen en opnieuw laten oprenten in uw pensioencontract wanneer u dat wenst. Indien u de eigendom in kwestie verkoopt dient u ook uw voorschot terug te betalen. Het voorschot is dus steeds gekoppeld aan de woning waarvoor u het heeft gebruikt.

Inpandgeving met wedersamenstelling

Naast de mogelijkheid om een voorschot op te nemen kan u ook kiezen om uw aanvullend pensioenplan in pand te geven. Deze optie bestaat enkel in combinatie met een lening met vaste looptijd.

Hoe gaat dit in zijn werk? Tijdens de volledige duur van de lening zal er geen kapitaal afgelost worden. De lening zal daarentegen in één keer worden terugbetaald op einddatum van uw levensverzekering. Dit is met andere woorden de geplande einddatum van de polis bij leven of bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde.

De premies die u als zelfstandige betaalt zullen dus dienen voor de terugbetaling van uw lening. In het geval van een polis VAPZ worden deze door de natuurlijke persoon betaald en in het geval van een IPT zullen deze door de vennootschap betaald worden. Wat u sowieso privé dient te betalen zijn de intresten die gekoppeld zijn aan uw lening bij de bank.

Wenst u meer informatie over vastgoedfinanciering via uw IPT of VAPZ? Stuur dan een mailtje naar retail@pensiontheker.be