Pensiontheker

Onafhankelijk advies

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

We kunnen er niet omheen: als zelfstandige bent u sociaalrechtelijk minder beschermd dan een loontrekkende wanneer u tijdelijk arbeidsongeschikt wordt. Een verzekering gewaarborgd inkomen kan dan de oplossing bieden.

Waarom zou u een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten?

Ook als zelfstandige bent u niet gevrijwaard van ziekte of ongeval. U kan daardoor tijdelijk buiten dienst zijn. In dit geval heeft u recht op een wettelijke uitkering van uw ziekenfonds. Belangrijk hierbij is dat u weet dat deze uitkering pas wordt uitbetaald vanaf uw tweede maand arbeidsongeschiktheid. De eerste maand arbeidsongeschiktheid dient u zelf te overbruggen. De uitkering bestaat uit forfaitaire bedragen die per dag zijn berekend. Het exacte bedrag hangt af van uw burgerlijke staat en uw gezinslast.

Een overzicht: 

 

Dit gaat zoals u ziet niet over grote bedragen. Uw levensstandaard en dat van uw gezin ligt doorgaans hoger. Een bijkomende verzekering om dit verlies van inkomen te compenseren is dan ook geen luxe maar eerder noodzakelijk.

 

Hoe ziet deze verzekering gewaarborgd inkomen eruit?

Er zijn twee mogelijke manieren om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Enerzijds sluit u een polis af waarmee u enkel uw gewaarborgd inkomen verzekerd. Dit noemt men een stand alone contract. Deze polissen komen in de praktijk niet zo vaak voor. Anderzijds wordt de verzekering gewaarborgd inkomen gekoppeld aan een polis aanvullend pensioen. Het grote voordeel hiervan is dat de premie doorgaans lager ligt dan bij een stand alone contract. Daarnaast hoeft u ook maar één premie te betalen die zowel het pensioen als gewaarborgd inkomen dekt.

Opgelet: niet iedere maatschappij biedt stand alone contracten aan. De meeste maatschappijen en makelaars moedigen een combinatie aan.

Hoeveel loon kan ik maandelijks verzekeren?

U kan maximaal 80% van uw huidig loon verzekeren omdat men redeneert dat er voor 20% van uw loon wettelijk zal worden tussengekomen. Dit betekent ook dat - wanneer u meerdere polissen heeft met een luik gewaarborgd inkomen – dit in totaal steeds maximaal 80% van uw loon mag bedragen.

Vanaf wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

De meeste verzekeraars betalen uit vanaf 25% arbeidsongeschikt. Er bestaat daarbij een onderscheid tussen fysiologische en economische arbeidsongeschiktheid. Fysiologische arbeidsongeschiktheid verwijst naar de vermindering van de fysieke capaciteiten terwijl de economische arbeidsongeschiktheid verwijst naar de invloed hiervan op uw arbeidscapaciteit. Beiden worden met elkaar afgewogen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Welke factoren beïnvloeden mijn premie?

 

1. Uw loon

Hoe hoger uw loon, hoe hoger de premie. Uiteraard kan u zelf het percentage van uw loon kiezen dat u laat verzekeren (max. 80%).

2. Medische gegevens

Het spreekt voor zich dat de verzekeraar enkele risico’s in kaart brengt vooraleer hij beslist om u te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Om die reden zal u een medische vragenlijst moeten invullen en eventueel ook een medisch onderzoek moeten doorlopen.

De verzekeraar zal u bevragen over de volgende kenmerken

  • Leeftijd: Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie. Vanaf 55 jaar is het bovendien zeer moeilijk om nog een gewaarborgd inkomen te kunnen afsluiten.
  • Beroep: De maatschappij hanteert bepaalde beroepscategorieën. Deze categorieën zijn afhankelijk van de risico’s die verbonden zijn aan uw beroep. Hoe hoger de risicofactor, hoe meer premie u zal moeten betalen.  
  • Sport/Vrije tijd: De maatschappij zal ook rekening houden met eventuele risicovolle vrijetijdsactiviteiten zoals bijvoorbeeld moto rijden, zeilen, klimmen, etc.
  • Roker/niet roker: Het feit of u al dan niet rookt heeft ook invloed op uw premie.
  • Algemene gezondheid: De maatschappij houdt ook rekening met uw medisch verleden of eventuele langdurige ziekten. Het kan zijn dat er om die reden bepaalde uitsluitingen worden opgenomen in uw contract. 

3. ERT of eigen risicotermijn

Dit is de termijn die u zelf kan overbruggen in het geval van arbeidsongeschiktheid vooraleer de verzekeraar dient tussen te komen. Hoe langer deze termijn is, hoe minder uw premie bedraagt.

4. Constante rente of indexatie?

U kan ervoor kiezen om uw rente constant te houden of te laten indexeren. Bij de laatste optie maakt men een onderscheid tussen klimmende rente en ideaalklimmende rente. Bij een klimmende rente zal uw rente pas jaarlijks indexeren na een schadegeval. Wanneer de periode van arbeidsongeschiktheid voorbij is, wordt de rente naar het beginbedrag teruggebracht.  Bij een ideaalklimmende rente zal uw rente jaarlijks geïndexeerd worden ongeacht het feit dat u arbeidsongeschikt bent.

U merkt het, bij het afsluiten van een polis gewaarborgd inkomen dient u met veel zaken rekening te houden. Het is dan ook aangewezen om de algemene voorwaarden goed door te nemen of u te laten adviseren.

Hebt u vragen over uw polis gewaarborgd inkomen? Mail ons