Pensiontheker

Onafhankelijk advies

Fiscale optimalisatie van uw pensioendossier

U hebt reeds een polis IPT of VAPZ? Dat is goed nieuws. Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is immers nog steeds veel lager dan dat voor werknemers. Wat u echter niet mag vergeten is het jaarlijks optimaliseren van deze polissen zodanig dat uw pensioen mee evolueert met uw loon.

Met welke factoren dient u rekening te houden?

Uw loon

Wanneer uw bezoldiging het afgelopen jaar verhoogd is, loont het zeker de moeite om dit door te geven aan uw verzekeraar. Bij uw IPT heeft dit invloed op de 80%-grens. Met een hoger loon krijgt u meer ruimte om te sparen aangezien u een hogere levensstandaard moet verzekeren. Ook voor uw VAPZ betekent dit dat – indien u nog niet uw maximum spaarde – meer premie kan storten.

De premie van uw polis IPT is voor 100% aftrekbaar van uw bedrijfslast en levert dus een mooi fiscaal voordeel op. Hetzelfde uiteraard voor de premies van uw VAPZ die dan weer aftrekbaar zijn als beroepskosten in de hoogste belastingschaal (= marginaal tarief). Bovendien zullen de premies van een VAPZ ervoor zorgen dat u als zelfstandige minder sociale bijdragen dient te betalen. Dit komt omdat sociale bijdragen worden berekend op basis van de beroepsinkomsten van een zelfstandige na aftrek van de premies van een VAPZ.

Burgerlijke staat

Bij de 80%-grens van uw IPT wordt er ook rekening gehouden met een conversiecoëfficient die wijzigt al naargelang uw burgerlijke staat. Bent u recent getrouwd? Geef dit door aan uw verzekeraar. Zelfstandigen die gehuwd zijn of wettelijke samenwonen kunnen meer sparen dan zelfstandigen die alleenstaand zijn.

Extra wettelijk pensioen

U heeft een polis tweede pijler dat recentelijk werd opgestart of gereduceerd? Geef deze wijziging door. Alle extra wettelijk pensioenen (IPT, VAPZ, groepsverzekering en RIZIV) moet mee in rekening worden gebracht in de 80%-grens van uw IPT. Een reductie van een polis creëert ruimte in uw IPT om een hogere storting te doen. Het opstarten van een polis zorgt er dan weer voor dat u minder zal kunnen storten voor uw IPT.

Wettelijk pensioen

Het wettelijk pensioen wordt jaarlijks geïndexeerd. Het is ook daarom interessant om jaarlijks uw 80%-grens te laten berekenen zodanig dat uw premie nog steeds up-to-date is.

U kan een hogere premie of backservice storten? Goed nieuws! Let wel op voor de Wijninckxbijdrage. Wanneer uw pensioenpremie van uw IPT (verminderd met de premietaks van 4,4%) in een bepaald jaar meer dan 31.212 euro bedraagt dient u een sociale bijdrage te betalen op het excedent. Het percentage hiervoor is vastgesteld op 1,5%.

Voor de optimalisatie van uw polis aanvullend pensioen neemt u best contact op met uw makelaar of adviseur. Zij bekijken samen met u uw mogelijkheden. Hebt u graag dat wij een kijkje nemen naar uw pensioendossier? Neem contact met ons op via retail@pensiontheker.be .