Pensiontheker

Onafhankelijk advies

Eindtaxatie aanvullend pensioen: wat kan u verwachten?

De voorbije jaren zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd in verband met de eindtaxatie van contracten aanvullend pensioen. Wat kan u nu eigenlijk verwachten? Alle cijfers in een duidelijk overzicht. 

IPT en groepsverzekering

De eindtaxatie van uw IPT en groepsverzekering gebeurt gelaagd. U hebt enerzijds uw bruto pensioenkapitaal en anderzijds uw winstdeelname. Deze worden afzonderlijk belast. Zowel van uw bruto pensioenkapitaal als van de winstdeelname gaat er een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage, die schommelt tussen 0% en 2%, af. Hoeveel deze solidariteitsbijdrage effectief bedraagt hangt af van uw uit te keren pensioenkapitaal. Vanaf een bedrag van 24.789,35EUR betaalt u de volle 2%.

Wanneer deze bijdragen zijn afgetrokken krijgt men een subtotaal waarop u de eindbelasting en gemeentebelasting betaald. Deze belasting is enkel van toepassing op het pensioenkapitaal. De winstdeelname van uw contract is hiervan vrijgesteld.  

De eindbelasting gebeurt aan de hand van een anticipatieve heffing. Dit betekent dat de eindbelasting afhankelijk is van de leeftijd waarop u uw pensioenkapitaal opvraagt. Indien u het pensioenkapitaal ten vroegste op uw 65ste laat uitbetalen én u bent werkelijk tot die leeftijd actief gebleven dan wordt het kapitaal aan 10% belast. Wanneer u het geld voordien opvraagt betaalt u meer.

Leeftijd uitbetaling pensioenkapitaal

Eindbelasting

60 jaar

20 %

61 jaar

18 %

62 jaar

16,5%

Vanaf 65 jaar

10%

VAPZ                

Bij een VAPZ contract wordt u op een geheel andere wijze belast namelijk door middel van een fictieve rente. Deze fictieve rente zal u – al naargelang de leeftijd dat u het kapitaal opvraagt – mee moeten aangeven in uw belastingen. Indien u het kapitaal opvraagt voor 65 jaar zal u dit 13 jaar in rekening moeten brengen. Wanneer u 65 jaar of ouder bent hoeft u dit maar 10 jaar te doen en wordt de fictieve rente ook maar op 80% van het pensioenkapitaal berekend. Een belangrijk voordeel. Het percentage van deze fictieve rente is ook afhankelijk van uw leeftijd. 

Het enige wat wel overeenstemt met de eintdaxatie bij een IPT of groepsverzekering is de aftrek van de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage. Ook hier is de winstdeelname van deze belasting vrijgesteld.

Leeftijd

Fictieve rente

Aangifteplicht

60 jaar

3,5%

13 jaar lang aangeven

61 tot 62 jaar

4%

13 jaar lang aangeven

63 tot 64 jaar

4,5%

13 jaar lang aangeven

65 jaar en ouder

5%

10 jaar lang aangeven

Pensioensparen

Zeker voor pensioensparen en langetermijnsparen zijn er de laatste jaren enkele zaken gewijzigd. U moet rekening houden met de volgende zaken:

  • Net zoals bij voorgaande contracten betaalt u een RIZIV-bijdrage en solidariteitsbijdrage op het pensioenkapitaal en de winstdeelname.
  • Als u voor uw 55ste bent begonnen met pensioensparen, betaalt u op uw 60ste een anticipatieve heffing van 8% op de reserve na aftrek van bovenstaande bijdragen.
  • Voor contracten afgesloten voor 2015 wordt er gedurende 5 jaar (tussen 2015 en 2019) telkens 1% van de eindbelasting vroegtijdig geïnd. Deze vervroegd geïnde belasting wordt berekend op de waarde van uw pensioenkapitaal op 31 december 2014. 
  • Wanneer u na 55 jaar begint te sparen betaalt u 8% op de 10de verjaardag van uw contract. Na deze eindtaxatie kan u nog verder blijven storten tot 64 jaar. U geniet dan nog 5 jaar van het belastingsvoordeel zonder dat u hierop belast wordt.
  • Indien u nooit van het belastingsvoordeel heeft genoten zal er geen eindtaxatie geheven worden op uw pensioenkapitaal.

Langetermijnsparen

  • Indien u voor uw 55ste gestart bent met langetermijnsparen dan wordt de eindbelasting van 10% geheven op uw 60ste verjaardag. Dit gebeurt enkel op de opgebouwde reserves. De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
  • Na uw 55ste wordt de eindtaxatie van 10% geheven op de 10de verjaardag van uw contract.